Redakcijas padome

Juris Savickis
Redakcijas padomes priekšsēdētājs


Namejs Zeltiņš
Redakcijas padomes priekšsēdētāja vietnieks
zinātniskajos jautājumos,
Dr.habil.sc.ing., profesors


Aigars Kalvītis
AS “Latvijas Gāze” valdes priekšsēdētājs


Uldis Bariss
AS “Conexus Baltic Grid” valdes priekšsēdētājs


Ga­tis Jun­ghāns 
Dr. sc. ing., RTU asoc. prof.,
AS “Augst­sprie­gu­ma tīkls” val­des lo­cek­lis


Māris Balodis
AS “Latvenergo” izpētes un attīstības direktors, Dr.oec.


Ivars Kalviņš
LZA prezidents, akadēmiķis


Ojārs Spārītis
LZA viceprezidents, akadēmiķis


Leonīds Ribickis
akadēmiķis, RTU rektors


Egīls Dzelzītis
Dr.habil.sc.ing., profesors


Kārlis Briņķis
Dr.sc.ing., LEEA eksperts


Tarmo Somere
Igaunijas ZA prezidents, profesors


Ludvigs M. Bednarcs
Dr.sc.ing. (ASV)


Jeržijs Mihna
Dr.habil.ing., Dr.h.c. LZA profesors (Vācija)


Jurijs Tabunščikovs
akadēmiķis (Krievijas Federācija)


Jurģis Vilems
akadēmiķis (Lietuva)