Redakcijas padome

 


Juris Savickis
Redakcijas padomes priekšsēdētājs,
SIA “ITERA Latvija” prezidents


Namejs Zeltiņš
Redakcijas padomes priekšsēdētāja vietnieks
zinātniskajos jautājumos,
Dr.habil.sc.ing., profesors


Āris Žīgurs
Dr.sc.ing., AS „Latvenergo” valdes priekšsēdētājs


Kārlis Briņķis
Dr.sc.ing., LEEA izpilddirektors


Egīls Dzelzītis
Dr.habil.sc.ing., profesors


Ojārs Spārītis
akadēmiķis, LZA prezidents


Leonīds Ribickis
akadēmiķis, RTU rektors


Jānis Stradiņš
akadēmiķis

Ga­tis Jun­ghāns 
Dr. sc. ing., RTU asoc. prof.,
AS “Augst­sprie­gu­ma tīkls” val­des lo­cek­lis


Ilmārs Stuklis
AS “Latvenergo” eksperts


Ludvigs M. Bednarcs
Dr.sc.ing. (ASV)


Jeržijs Mihna
Dr.habil.ing., Dr.h.c. LZA profesors (Vācija)


Jurijs Tabunščikovs
akadēmiķis (Krievijas Federācija)


Jurģis Vilems
akadēmiķis (Lietuva)


Tarmo Somere
Igaunijas ZA prezidents, profesors