Par mums

Žurnāls “Enerğija un Pasaule” lasītājus iepazīstina ar enerģētikas nozares sasniegumiem un atklājumiem, informē par Latvijas valsts un novadu attīstību enerģētikas jomā, stāsta par ārzemju novitātēm, publicē zinātnisku rakstu tulkojumus.

Žurnāla satura veidošanā piedalās ievērojami Latvijas un ārzemju zinātnieki un enerģētikas nozares eksperti. “Enerğija un Pasaule” vēsta arī par izglītību un kultūru, dabas aizsardzību un cilvēkam draudzīgas vides veidošanu.

Par žurnāla satura augsto kvalitāti rūpējas Redakcijas padome, kurā pārstāvēti gan Latvijas enerģētikas nozares un akadēmiskās vides vadošie profesionāļi, gan zinātnieki no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Vācijas un ASV. Žurnālam ir pastāvīga sadarbība ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas augstskolām un zinātniskās pētniecības institūtiem.