Informācija reklāmdevējiem

Ja vēlaties izvietot sava uzņēmuma reklāmu mūsu žurnālā, lūdzu, apskatiet pievienoto reklāmas izcenojumu. Mēs arī piedāvājam sagatavot un ievietot plašākus rakstus. Lūdzu, sazinieties ar mums (sk. Kontakti), lai apspriestu sadarbību.